Hem

Trygghet i livets olika skeden

Vi hamnar alla i situationer i livet då vi behöver ha klara papper. Det är när man är vänner som man skall skriva avtal, inte när något redan har gått fel.

 

Att våga tänka tanken och faktiskt sätta sig in i vad som gäller i olika situationer, det är att visa omtanke om sina närmaste. Vilken trygghet har de t ex om jag skulle avlida? Vad gäller vid en separation?

 

Den här typen av frågor borde vi alla ställa oss och framför allt borde fler skriva handlingar, som gör att det en gång blir som man har tänkt.

 

Till mig kan du vända dig dels för att se över tidigare upprättade handlingar och dels för att få hjälp med att upprätta nya avtal. Juridiska handlingar är i många avseenden en färskvara, vilket gör att man då och då bör se över de handlingar som man har upprättat. Kanske har din familjesituation förändrats eller lagstiftningen ändrats sedan ett samboavtal, testamente, äktenskapsförord eller annat avtal upprättades.

 

Som oberoende rådgivare, med lokal närvaro och personligt engagemang, finns jag till din hjälp i familjeekonomiska och juridiska frågor.

Copyright © All Rights Reserved