Äktenskapsförord

Äktenskapsförord

Genom ett äktenskapsförord kan två makar avtala att viss egendom skall utgöra enskild egendom. Sådan egendom blir inte föremål för hälftendelning vid en eventuell skilsmässa.

 

Ett äktenskapsförord skall registreras hos Skatteverket för att bli giltigt (tidigare hos tingsrätten). Vill man upphäva ett äktenskapsförord måste en ny handling upprättas och registreras på nytt. Det räcker inte att man river handlingen.

 

Ett äktenskapsförord påverkar fördelningen vid en separation, men kan även påverka arvsfördelningen.

Copyright © All Rights Reserved