Arvskifte

Arvskifte

När en bouppteckning har registrerats återstår fördelningen av den avlidnes tillgångar.

 

Om det är flera dödsbodelägare måste man komma överens om vem som skall ha vad, t ex om en delägare skall tillskiftas en fastighet och en annan delägare skall få bankmedel eller värdepapper.

 

Fördelningen gör man i en arvskifteshandling, som undertecknas av samtliga dödsbodelägare.

 

Om dödsboet bara består av en delägare, som ofta är fallet när det är en make som avlider och det bara finns gemensamma barn, då behövs inget arvskifte. Om den efterlevande maken har avstått från en del av arvet till barnen, så krävs en arvskifteshandling för att fördela arvet.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved