Bodelning

Bodelning

Genom en bodelning under äktenskapet kan två makar dela upp egendom mellan sig. På så sätt kan man t ex uppnå att man delar ägandet av en fastighet, så att man äger hälften vardera. Det görs efter att man först har gjort en anmälan till Skatteverket.

 

Att ha ett delat ägande innebär en trygghet makarna emellan genom att man äger hälften var av kapitalet efter en försäljning och det medför också att man har rätt till större ROT-avdrag vid reparation.

 

Det många i första hand tänker på när de hör ordet bodelning är den som blir aktuell vid en separation mellan två sambor eller två makar.

 

Copyright © All Rights Reserved