Bouppteckning

Bouppteckning

En anhörigs död innebär en genomgripande förändring för de efterlevande. Bouppteckning skall enligt lag upprättas inom tre månader från dödsfallet och den skall sedan registreras hos Skatteverket.

 

Hos mig får du hjälp med de juridiska och praktiska frågorna från boutredningen till avvecklingen av dödsboet.

 

I samband med boutredningen är det dessutom viktigt att planera för framtiden. Kanske bör den efterlevande avstå från en del av arvet till förmån för nästa generation.

Copyright © All Rights Reserved