Gåvobrev

Gåvobrev

 

Den som vill skänka en summa pengar gör klokt i att upprätta ett gåvobrev i samband med gåvan. På så sätt blir det tydligt att det rör sig om en gåva och inte ett lån.

 

I gåvobrevet kan man ställa upp villkor i samband med gåvan. Man kan t ex bestämma att gåvan skall utgöra mottagarens enskilda egendom och förtydliga om gåvan skall utgöra förskott på framtida arv eller ej. När det gäller gåvor till barn är huvudregeln att gåvan skall betraktas som förskott på arv medan det motsatta gäller för gåvor till barnbarn.

 

Om det rör sig om en gåva av fast egendom är det av naturliga skäl krav på att gåvobrev upprättas, eftersom det behövs för att kunna söka lagfart för gåvotagaren. Även när det gäller gåvor av lös egendom, t ex kontanter, är det klokt att upprätta ett gåvobrev, där det klart framgår vad som skall gälla.

 

 

Copyright © All Rights Reserved