Testamente

Testamente

Med ett testamente skapar du trygghet för dig och dina närmaste och kan styra över vem som ska ärva dig. I ett testamente kan man förordna om att någon skall ärva en viss sak eller en viss summa pengar eller att någon skall erhålla en andel av kvarlåtenskapen och därmed bli dödsbodelägare.

 

Sambor har ingen arvsrätt enligt lag och behöver därför upprätta testamente för att ge varandra arvsrätt. Makar ärver varandra om de antingen inte har några barn eller om de uteslutande har gemensamma barn, men om de har barn som inte är gemensamma behövs tesamente för att makarna skall ärva varandra. I ett testamente kan man bestämma hur kvarlåtenskapen skall fördelas den dag då båda makarna eller båda samborna är avlidna.

 

Genom ett testamente kan man även förordna att arvet skall vara mottagarens enskilda egendom.

 

Copyright © All Rights Reserved