dotter kramar om mamma

Ge varandra trygghet

Vi hamnar alla i situationer i livet då vi behöver ha klara papper. Det är när man är vänner som man ska skriva avtal, inte när något redan har gått fel. Att våga tänka tanken och faktiskt sätta sig in i vad som gäller i olika situationer, det är att visa omtanke om sina närmaste. Vilken trygghet har de t ex om jag skulle avlida? Vad gäller vid en separation?

Den här typen av frågor borde vi alla ställa oss och framför allt borde fler skriva handlingar, som gör att det en gång blir som du har tänkt. Som oberoende jurist, med lokal närvaro och personligt engagemang, finns jag till din hjälp i familjeekonomiska och familjejuridiska frågor.

Trygghet

i livets olika
skeden

Stöd i

familjens

juridiska

frågor