Min verksamhet

Efter många år i bank, då jag både arbetat som bankjurist, företagsrådgivare och kontorschef tog jag 2015 steget att starta egen verksamhet, en juristbyrå. Mitt kontor finns på Storgatan 56 B, i hjärtat av Ängelholm och granne med Sjöholms Bageri.

Jag arbetar i första hand med familjejuridik. Till mig kan du vända dig dels för att se över tidigare upprättade handlingar och dels för att få hjälp med att upprätta nya avtal. Juridiska handlingar är i  många avseenden en färskvara, vilket gör att du då och då bör se över de handlingar som upprättats. Kanske har din familjesituation förändrats eller lagstiftningen ändrats sedan ett samboavtal, testamente, äktenskapsförord eller annat avtal upprättades.

Kanske står du och din partner inför ett bostadsköp där ni har olika kontantinsatser eller har funderingar kring regler om uppskov av beskattning av vinst etc. Då är ni välkomna att kontakta mig för att få klarhet  i vad som gäller och få hjälp med att upprätta de handlingar som behövs.

Skrattande barnbarn bakom morfar