Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal två makar emellan, vilket måste registreras för att bli giltigt.

Genom ett äktenskapsförord kan två makar avtala, att viss egendom ska utgöra enskild egendom. Sådan egendom blir inte föremål för hälftendelning vid en eventuell skilsmässa.

Ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket (tidigare hos tingsrätten). Vill man upphäva ett äktenskapsförord måste en ny handling upprättas och registreras på nytt. Det är lätt att tro att äktenskapsförordet upphör att gälla om man river originalhandlingen.

Genom ett äktenskapsförord kan två makar t ex avtala om att respektive makes pensionssparande ska vara enskild egendom. I annat fall ska värdet av privat pensionssparande ingå i en eventuell bodelning vid separation.

Ett äktenskapsförord påverkar i första hand fördelningen vid en separation, men det har även betydelse vid en framtida arvsfördelning. Makar som inte har barn eller som uteslutande har gemensamma barn ärver varandra enligt lag och då ärver man även enskild egendom. Vill man

att den enskilda egendomen ska ärvas av barnen kan man förordna det i ett testamente.

Före 1988 ärvde inte makar varandra och då innebar ett äktenskapsförord med förordnande

om enskild egendom att den enskilda egendomen tillföll barnen när föräldern avled. Det finns

all anledning att se över handlingar som man upprättat långt tillbaka, för det är inte säkert att de får samma konsekvenser idag som var avsikten när de en gång skrevs.

Behöver du juridisk hjälp med ett äktenskapförord? Jag hjälper kunder i Ängelholm, Helsingborg, Höganäs, Båstad och övriga nordvästra Skåne. Kontakta mig idag för att få hjälp i familjejuridiska frågor!