Bodelning

Genom en bodelning under äktenskapet kan två makar dela upp egendom mellan sig. På så sätt kan man t ex uppnå att man delar ägandet av en fastighet, så att man äger hälften vardera. Det görs efter att man först har gjort en anmälan som registrerats hos Skatteverket.

Att ha ett delat ägande innebär en trygghet makarna emellan genom att man äger hälften var av kapitalet efter en försäljning och det medför också att man har rätt till större ROT-avdrag vid reparation.

Det många i första hand tänker på när de hör ordet bodelning är den som blir aktuell vid en separation mellan två sambor eller två makar. Vid bodelning mellan sambor i samband med en separation ska man dela lika på bostad och bohag som anskaffats för gemensamt bruk, såvida samborna inte har kommit överens om annat i ett samboavtal.

Makar som separerar har enligt huvudregeln giftorätt i varandras tillgångar och därmed rätt till hälften vardera vid en skilsmässa. Finns det enskild egendom till följd av gåvobrev, testamente eller äktenskapsförord, så påverkar det fördelningen vid en bodelning.  

En bodelning blir även aktuell efter ett dödsfall om två makar har haft giftorätt i varandras tillgångar. Oavsett hur arvet ska fördelas har den efterlevande maken minst rätt till hälften av det totala giftorättsgodset. Därefter fördelas arvet enligt lag och eventuellt testamente.

Jag finns till ditt stöd även i juridiska frågor gällande bodelning i samband med separation.

Behöver du juridisk hjälp med en bodelning? Jag hjälper kunder i Ängelholm, Helsingborg, Höganäs, Båstad och övriga nordvästra Skåne. Kontakta mig idag för att få hjälp i familjejuridiska frågor!