Bouppteckning

En anhörigs död innebär en genomgripande förändring för de efterlevande. Bouppteckning ska enligt lag upprättas inom tre månader från dödsfallet och den ska sedan registreras hos Skatteverket. Den registrerade bouppteckningen visar vilka som är arvtagare och därmed har

rätt till den avlidnes tillgångar. Först måste förstås skulderna betalas.

Till bouppteckningen ska både de som har en omedelbar rätt till arv och de som är efterarvingar kallas. Finns det ett testamente ska det delges till de legala arvingarna.

I samband med bouppteckningen finns det möjlighet att avstå ifrån arv om man hellre vill att det ska gå vidare till nästa generation. Det förutsätter förstås att den som avstår inser innebörden av arvsavståendet och gör det av egen vilja. Alternativet är att det i ett testamente framgår att kvarlåtenskapen inte ska tillfalla den efterlevande maken utan gå vidare till barnen direkt när den förste föräldern avlider. Under den tid då vi fortfarande hade arvsskatt var just skatten ett vanligt skäl till att avstå en del av arvet till nästa generation, men även idag kan det förstås finnas anledning att föra över en del av arvet via arvsavstående redan i samband med en bouppteckning.

Om det finns enskild egendom ska det anges i bouppteckningen. Även försäkringar ska noteras.

Om den avlidne efterlämnar make/maka så ska även den efterlevande makans tillgångar antecknas i bouppteckningen. Efterlämnar den avlidne en sambo, som ska ärva enligt testamente, så bör även den efterlevande sambons tillgångar antecknas, såvida samborna ska ärva varandra. Skälet till det är att det underlättar en framtida arvsfördelning när båda samborna avlidit.

Hos mig får du hjälp med de juridiska och praktiska frågorna från bouppteckningen till avvecklingen av dödsboet.

I samband med boutredningen är det dessutom viktigt att planera för framtiden. Kanske vill den efterlevande avstå från en del av arvet till förmån för nästa generation.

Behöver du juridisk hjälp med en bouppteckning? Jag hjälper kunder i Ängelholm, Helsingborg, Höganäs, Båstad och övriga nordvästra Skåne. Kontakta mig idag för att få hjälp i familjejuridiska frågor!