Framtidsfullmakt

Den 1 juli 2017 infördes lagen om framtidsfullmakter. Lagen är ett komplement till lagstiftningen om god man och förvaltare. Trots att det gått flera år sedan lagen trädde i kraft, så är det fortfarande en hel del frågetecken. Det kommer att dröja innan det finns en tydlig praxis att luta sig mot.

Framtidsfullmakten träder bara i kraft om den verkligen behövs och det är först om det blir en process i ett ärende kring en upprättad fullmakt, som vi får det som rättesnöre. Till dess får vi som hjälper till med att upprätta framtidsfullmakter luta oss mot lagtexten och förarbetena till lagen.

Genom den nya lagen ges du möjlighet att själv ta ställning till vem som ska företräda dig om du skulle bli oförmögen att själv hantera såväl ekonomiska som personliga frågor, som t ex boende och rätten att ta del av journalanteckningar och andra sekretessbelagda uppgifter.

Framtidsfullmakten kan göras olika långtgående, så det gäller att fundera över hur just du vill ha din fullmakt formulerad. Det kan vara klokt att inte bara välja en fullmaktshavare utan även sätta in en alternativ fullmaktshavare om den du valt i första hand inte har möjlighet att företräda dig.

Att upprätta en framtidsfullmakt brukar jag jämställa med att teckna en försäkring. Förhoppningsvis ska den aldrig behöva komma till användning, för vi hoppas ju alla att vi inte ska bli så sjuka att vi inte själva kan fatta beslut av såväl ekonomisk som personlig karaktär. Jag hjälper dig gärna!

Behöver du juridisk hjälp med en framtidsfullmakt? Jag hjälper kunder i Ängelholm, Helsingborg, Höganäs, Båstad och övriga nordvästra Skåne. Kontakta mig idag för att få hjälp i familjejuridiska frågor!