Gåvobrev

Den som vill skänka en summa pengar gör klokt i att upprätta ett gåvobrev i samband med gåvan. På så sätt blir det tydligt att det rör sig om en gåva och inte ett lån.

I gåvobrevet kan du dessutom ställa upp villkor i samband med gåvan. Du kan t ex bestämma att gåvan ska utgöra mottagarens enskilda egendom och förtydliga om gåvan ska utgöra förskott på framtida arv eller inte. När det gäller gåvor till ditt barn är huvudregeln att gåvan ska betraktas som förskott på arv medan det motsatta gäller för gåvor till ett barnbarn, förutsatt att föräldern till barnet lever.

Om det rör sig om en gåva av fast egendom är det av naturliga skäl krav på att gåvobrev upprättas, eftersom det behövs ett underlag för att kunna söka lagfart för gåvotagaren. När det gäller en gåva av lös egendom, t ex bankmedel, så är gåvan fullbordad när pengarna är överförda. Rör det sig om en gåva av större värde kan det ändå vara klokt att upprätta ett gåvobrev, om du vill att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom och därmed inte ingå i en eventuell framtida bodelning mellan gåvotagaren och hans eller hennes maka eller make. Om avsikten är, att gåvan inte ska anses som förskott på arv så bör det anges i ett gåvobrev.

Behöver du juridisk hjälp med ett gåvobrev? Jag hjälper kunder i Ängelholm, Helsingborg, Höganäs, Båstad och övriga nordvästra Skåne. Kontakta mig idag för att få hjälp i familjejuridiska frågor!