Samboavtal

Enligt Sambolagen ska bostad och bohag som anskaffats för gemensamt bruk delas lika vid en separation oavsett vem som har betalat för egendomen. Den sambo som ska behålla bostaden måste därför ersätta den andre med halva värdet oavsett om han/hon har finansierat hela bostadsköpet eller inte har svarat för någon del av betalningen. Den sambo som eventuellt ska överta den gemensamma bostaden övertar då också den latenta skatteskuld som belastar egendomen, dvs den skatt som man hade tvingats betala om fastigheten hade sålts till en extern köpare.

Genom ett samboavtal kan två sambor avtala att delningsreglerna i Sambolagen helt eller delvis inte ska tillämpas. Det kan t ex vara aktuellt om hela bostadsköpet har finansierats av den ena sambon eller om den ena sambon har betalat mer än den andra i form av kontant insats.

Den bostad och det bohag som respektive sambo ägde när man flyttade ihop är inte samboegendom och tillfaller därmed den sambo som äger egendomen.

När man går in i en bostadsaffär med olika ekonomiska förutsättningar är min rekommendation

att man ser affärsmässigt på bostadsköpet och upprättar de handlingar som speglar hur man har finansierat affären.

Behöver du juridisk hjälp med ett samboavtal? Jag hjälper kunder i Ängelholm, Helsingborg, Höganäs, Båstad och övriga nordvästra Skåne. Kontakta mig idag för att få hjälp i familjejuridiska frågor!