Testamente

Med ett testamente skapar du trygghet för dig och dina närmaste och kan styra över vem som

ska ärva dig. I ett testamente kan du förordna om att någon ska ärva en viss sak eller en viss summa pengar, ett sk legat, eller att någon ska erhålla en andel av kvarlåtenskapen och därmed bli dödsbodelägare.

Sambor har ingen arvsrätt enligt lag och behöver därför upprätta testamente för att ge varandra arvsrätt. Makar ärver varandra enligt gällande arvsregler om de inte har några barn eller om de uteslutande har gemensamma barn. Makar som har barn som inte är gemensamma behöver testamente för att ärva varandra. Många tror att alla som är gifta numera ärver varandra, men så

är det alltså inte. Ett barn som inte är gemensamt har rätt att få en del av arvet, laglotten, redan

när föräldern avlider oavsett vad testamentet säger. Finns det både gemensamma barn och barn som vardera maken ensam är förälder till, sk särkullbarn, så bör man fundera över att upprätta testamente för att styra upp hur man vill fördela arvet.

I ett testamente kan två makar eller sambor dels bestämma att de ska ärva varandra, men även bestämma hur kvarlåtenskapen ska fördelas den dag då båda makarna eller samborna är avlidna.

Det finns även möjlighet att via testamente bestämma att kvarlåtenskapen inte ska tillfalla den efterlevande maken utan istället gå vidare till barn eller andra arvtagare direkt. Det kan vara aktuellt när det gäller äldre par som inte känner att de har något behov av att ärva varandra

utan hellre vill att kvarlåtenskapen ska tillfalla arvtagarna när den förste maken avlider.

Om två makar, som inte har några barn, vill att den efterlevande maken ska ha rätt att bestämma hur hela kvarlåtenskapen ska fördelas när båda avlidit, så måste man upprätta ett testamente

där det framgår. I annat fall får den efterlevande maken bara bestämma över hur hans/hennes

del av kvarlåtenskapen ska fördelas.

Det finns även möjlighet att förordna om att en namngiven person ska erhålla nyttjanderätten

 till viss egendom medan äganderätten tillfaller en annan. Jag tycker dock att man ska tänka

efter noga innan man skriver ett sådant förordnande.

Genom ett testamente kan man även förordna att arvet ska vara mottagarens enskilda egendom.

Jag finns till din hjälp för att reda ut begreppen!

Behöver du juridisk hjälp med ett testmente? Jag hjälper kunder i Ängelholm, Helsingborg, Höganäs, Båstad och övriga nordvästra Skåne. Kontakta mig idag för att få hjälp i familjejuridiska frågor!